İlaçsız Tüp Bebek nedir?

Klasik tüp bebek tedavisinde, yumurtalar olgunlaştıktan sonra toplanır ve işleme alınır. İlaçsız tüp bebek (IVM) tedavisinde ise tamamen olgunlaşmadan toplanan yumurtalar, laboratuar ortamında olgunlaştırılır. Bu tedavinin amacı, yumurtaların olgunlaştırılması için kullanılan ilaçlardan zarar görebilecek hastaların tedavilerini, bu ilaçları vermeden sürdürmeleri, ve vücutlarının korunmasını sağlamaktır. İlaçsız tüp bebek tedavisi sırasında hastaya çok az miktarda, ya da hiç, hormon uygulanır. Büyümesi izlenen yumurtalar istenen boyuta geldiğinde genel anestezi ile iğne yardımıyla toplanır ve toplanan bu yumurtalar laboratuar ortamında belli sıvıların içerisinde bekletilerek olgunlaşmaları sağlanır. Daha sonraki adımda hastanın eşinden alınmış olan sperm, mikroenjeksiyon yöntemi ile yumurtalara enjekte edilir ve elde edilen embriyolar, işlemin son adımı olarak, tekrar rahim içerisine yerleştirilir.

Kimler tercih etmelidir?

Hastaların bazılarının tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlara karşı hassas olduğu görülmüş ve bu hassasiyet sonucunda yumurtalıkların verdiği beklenmeyen aşırı cevabın karında ve akciğerde sıvı toplanması ( overin hiperstimulasyon sendromu-OHSS) durumuna yol açabileceği görülmüştür. İlaçsız tüp bebek tedavisi özellikle bu hassasiyete sahip olan, OHSS gelişme olasılığı yüksek olan PKOS (Polikistik Over Sendromu) hastalarında tercih edilmektedir. Ayrıca endometriozis hastalarında, ilaçlara tepkisi zayıf olan hastalarda ve erkek kısırlığında da kullanılabilmektedir. İlaçsız tüp bebek tedavisi, hormon tedavisinin kesinlikle yasak olduğu kanser hastaları için özellikle ideal bir yöntemdir.

Avantajları nelerdir?

  • Tedavinin daha kolay olması
  • Daha kısa tedavi süresi (8-10 gün)
  • Yan etkisinin olmaması
  • Komplikasyonlara yol açmaması
  • Klinik ziyareti sayısının düşük olması (1-2 defa)
  • Daha az enjeksiyon sayısı (2-3 defa)
  • Kan alma işleminin olmaması

Dezavantajları nelerdir?

Her zaman istenilen kalitede yumurtalar elde edilmeyebilir. Ayrıca gebelik oranları bir miktar düşüktür.

Kimlere uygulanamaz?

İlaçsız tüp bebek tedavisi ileri yaşlardaki hastalara uygulanamamaktadır.

Başarı oranı nedir?

İlaçsız tüp bebek tedavisi (IVM) başarı oranları kabul edilebilir sınırlar dahilindedir (%30).

Tedavi süresi ne kadardır?

İlaçsız tüp bebek tedavisinin süresi toplamda 8-10 gün arasında olmakla birlikte, bu süreçte hastamızın merkeze sadece 1-2 defalığına yarımşar saat gelmesi gerekmektedir.

Bu yöntem şu anda Türkiye’de sıkça kullanılan bir yöntem midir?

İlaçsız tüp bebek tedavisi yöntemi dünyada ve Türkiye’de çok az sayıda tüp bebek merkezi tarafından uygulanabilmektedir.